آیا برای اولین بار هست که در سایت شارژر انرژی ثبت نام می کنید ؟

  • چنانچه در گذشته در سایت شارژر انرژی ثبت نام کرده و یا از بسته های آن استفاده کرده اید دیگر نیاز به ثبت نام مجدد نمی باشد و فقط کافی است دکمه خیر را انتخاب کنید و در بخش ورود وارد اکانت خود شوید .
  • چنانجه برای اولین بار است  که عضو خانواده شارژر انرژی می شوید نیاز هست دکمه بله را انتخاب کنید ، تا تنها یک بار فرایند ثبت نام را انجام دهید و از این پس عضوی از خانواده شارژر انرژی شوید